Artikelen van en over Le Roy die in kranten zijn verschenen.

Kranten

Heerenveenveen wil kunst huren
Plan voor een openlucht-expositie beeldengalerij in gazons - uniek
Friese Koerier
Nederlands
24-02-1965

27-02-1965; nr. 141; jrg. 20; ed. Dag bezitskenmerk KB C 199

Le Roy tuin Kennedylaan in Heerenveen
Niveau 1

"De commissie, maar speciaal de heer Le Roy, denkt inmiddels al over plannen, die voor de heelden-expositie een aanvaardbaarder omgeving moeten opleveren dan de zakelijke gladgeschoren gazons. Het moet een organische totaliteit worden van steen en plantengemeenschappen vindt de heer Le Roy, die de ideeën, waarmee hij de commissie inspireerde, niet als een plotselinge vondst beschouwt, maar als het product van een half mensenleven met kunst bezig zijn. "