Biografische gebeurtenissen

Gebeurtenissen (biografische gegevens, lezingen, tentoonstellingen, TIJD-projecten of overige)

Gebeurtenis

Kulturpreis Essen voor De Regenboog
1981
Prijzen / onderscheidingen
Essen
tuin Regenboogkerk in Leeuwarden