Biografische gebeurtenissen

Gebeurtenissen (biografische gegevens, lezingen, tentoonstellingen, TIJD-projecten of overige)

Gebeurtenis

Oeuvreprijs Fonds Beeldende Kunsten en Bouwkunst
2000
Prijzen / onderscheidingen
Utrecht