Biografische gebeurtenissen

Gebeurtenissen (biografische gegevens, lezingen, tentoonstellingen, TIJD-projecten of overige)

Gebeurtenis

Ereburger gemeente Heerenveen
1971
Prijzen / onderscheidingen
Heerenveen
Le Roy tuin Kennedylaan in Heerenveen