Deze website is - hoewel uiteraard zelfstandig bruikbaar - ingericht en (aan)gevuld als voorbereiding op de publicatie van een monografie over het gedachtengoed en het werk van Louis le Roy, die naar verwachting in het 100ste geboortejaar van Louis le Roy in 2024 zal verschijnen.

Redactie en beheer: Werkgroep Oeuvre Louis le Roy,  Piet Vollaard en Rob Hendriks
Website en technisch beheer: Noordoost, Peter Wouda
Grafische Vormgeving: Schelvis ontwerp, Jan Kees Schelvis
Fotocredits: alle foto’s op deze website, voor zover niet onderdeel van een publicatie of still van een video: Louis le Roy, tenzij anders vermeld.

Voor de inventarisatie van de op deze website verzamelde artikelen is gebruik gemaakt van (min of meer in orde van mate van gebruik):
Archief Louis le Roy, Oranjewoud
Delpher, het online historisch archief van kranten, boeken en tijdschriften van de KB Den Haag.
De bibliotheken: TU Delft, HNI Rotterdam, Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw, Rotterdam
Gemeentearchieven Heerenveen en Groningen
Diverse online databases van wetenschappelijke uitgaven (dissertaties)
Mondelinge mededelingen erven Louis le Roy en overige personen
Websites Stichting Tijd, Le Roy tuin heerenveen en Le Roy Gebieden Lewenborg
Wikipedia en Wikimedia
Diverse  overige websites en databases

Rechten op de dataverzameling op zichzelf en daaraan toegevoegde metadata berusten bij de samenstellers, en zijn 'open source': ze kunnen met naamsvermelding en zonder winstoogmerk worden overgenomen.
Creative Commons License: Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal
Naamsvermelding: www.louisleroy.nl

Met dan aan:
Erven Louis G. le Roy
Stichting Tijd

logo sfci