Belangrijke biografische gebeurtenissen die niet direct betrekking hebben op een project of activiteit, inclusief prijzen en aanstellingen.