Publictaties in met regelmaat verschijnende (week, maand, kwartaal, jaar) tijdschriften en opiniebladen.