(English below)

Vrijwel alle informatie op deze website is afkomstig uit openbare en/of open bronnen. Met name Delpher, de database van historische kranten van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag was een primaire bron voor vrijwel alle krantenartikelen.
Daarnaast zijn diverse overige bibliotheken geraadpleegd en is er veel materiaal afkomstig uit knipselmappen van Louis le Roy gescand.
Waar bekend worden auteurs of overige rechthebbenden genoemd. Mochten wij er desondanks een paar missen, of verkeerde toewijzingen zijn opgenomen, dan vermelden en/of wijzigen wij dat graag alsnog:
drgleijke aanpassingen kunnen worden gemeld aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door middel van het contactformulier op deze site.

Alle beeld op deze website is afkomstig uit het archief Louis le Roy, en door Le Roy zelf gemaakt (tenzij anders vermeld). Copyright hiervan berust bij de Erven Louis le Roy / Stichting TIJD en wordt met toestemming gebruikt.
Voor zover er wordt gelinkt met externe informatie en/of video onthoudt de redactie zich van aanspraak op rechten.

Overige rechten op teksten, de dataverzameling op zichzelf en daaraan toegevoegde metadata berusten bij de samenstellers, en zijn 'open source': ze kunnen met naamsvermelding en zonder winstoogmerk worden overgenomen.
Creative Commons License: Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal
Naamsvermelding: www.louisleroy.nl

Redactie database website louisleroy.nl / onderzoeksgroep oeuvre Louis le Roy

 

Rights and Sources

Virtually all information on this website comes from public and/or open sources. In particular Delpher, the database of historical newspapers of the Koninklijke Bibliotheek (Royal Library) in The Hague, was a primary source for almost all newspaper articles.
In addition, various other libraries were consulted and a lot of material from Louis le Roy’s own newspaper clippings was scanned.
Where known, authors or other rights holders are mentioned. If we nevertheless have missed a few, or if incorrect attributions have been included, we are happy to mention and/or change this as well: report to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. or the contact form on this website.

All images on this website come from the Louis le Roy archive and were made by Le Roy himself (unless otherwise stated). Copyright of this rests with the Erven Louis le Roy / Stichting Tijd and is used with permission.
Insofar as links are made to external information and/or video, the editors refrain from claiming any rights.

Other rights to texts, the data collection itself and the metadata added to it, rest with the compilers/editors and are 'open source': they can be reproduced with attribution and without profit motive.
Creative Commons Licensehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Attribution: www.louisleroy.nl

Editorial database website louisleroy.nl / research group Oeuvre Louis le Roy