Welkom Welcome

Op deze website wordt gewerkt aan een zo compleet mogelijk overzicht van de ‘ecokathedrale werken’ van Louis Le Roy (1924-2012), elk voorzien van beeld uit verschillende perioden, een korte omschrijving en koppelingen naar publicaties en TIJD-lijn.

Daarnaast inventariseren wij alle publicaties van en over Le Roy in dagbladen, boeken, tijdschriften, boekhoofdstukken (essay’s) en scripties en dissertaties. Deze zijn voor zover mogelijk als pdf te downloaden.

Overige onderdelen: overzicht van film en video en radio-uitzendingen en gebeurtenissen van/over Le Roy. Vooralsnog alleen de ‘officiële’ video, dus daadwerkelijk uitgezonden op televisie of wel als (film)documentaire uitgebracht. Waar mogelijk wordt een link aangeboden naar de video en/of uitzending.

Tijd
De in deze database opgenomen projecten en teksten beperken zich in tijd tot de 'ecokathedrale periode' van Louis le Roy; min of meer vanaf de aankoop van het huis in Oranjewoud en het begin van onderhandelingen over de tuin aan de Kennedylaan ca 1965 tot aan de dood van Le Roy in 2012. Uit de periode daarvoor en daarna worden alleen die publcaties opgenomen die direct op de projecten en activiteietn uit die periode betrekking hebben.
Voor de verdere voortgang van de tijd en voor nieuwe Tijd-projecten en -activiteiten wordt verwezen naar de website van Stichting Tijd.

[English translation and some help]

louis le roy ecokathedraal mildamLouis Le Roy bij zijn woning in Oranjewoud.
(Foto: Peter Wouda, 2003)

 

Publicatie 'Brieven uit Cergy-Pontoise en enige overige steden'
Als eerste product van de werkgroep verscheen op 31-10-2022 een boek met een integrale publicatie van de brieven die Louis le Roy schreef van 1979-1983 aan het vaktijdschrift Plan.
Bestel hier

Er zijn momementeel 34 projecten, 758 publicaties en 77 gebeurtenissen gedocumenteerd.