Boeken van en over Le Roy

Boeken
id
date_time
2022-04-15 11:15:12
De eeuw van Felix
Thomas Rap
Amsterdam
2022
"Kathedraaldenken", pagina 145
Nederlands
Jacobs, Ruben

eeuw van felix ruben jacobs

  • Ecokathedraal in Mildam
  • Le Roy tuin Kennedylaan in Heerenveen

Niveau 2

In De eeuw van Felix probeert Ruben Jacobs zijn pessimisme over onze toekomst op deze planeet te overwinnen en gaat hij op zoek naar hoop en moed. Zijn verkenning voert hem langs gebeurtenissen, ideeën en praktijken die aan de wieg staan van een nieuwe verhouding tussen mens en aarde. Hij bracht ook een bezoek aan de ecokathedraal in Mildam en Heerenveen. In het hoofdstuk "Kathedraaldenken" besteedt hij ruim aandacht aan dit bezoek.
Zo volgt hij wetenschappers en ondernemers die werken aan een ecologische economie gebaseerd op welzijn in plaats van welvaart. Hij voert prikkelende gesprekken met kunstenaars en toekomstdenkers die zich een wereld voorstellen waarin niet de mens maar de hele biosfeer centraal staat, en hij laat ons zien waarom we moeten leren denken als een berg. En tot slot speurt hij de cultuurgeschiedenis af naar metaforen en mythen die ertoe kunnen bijdragen dat de mensheid zich niet langer gedraagt als een verwoestende geologische kracht, maar als een goede voorouder. Dit alles met in het achterhoofd zijn zoon. Want welk verhaal vertelt hij Felix straks als hij ouder is?

eeuw van felix 145eeuw van felix 146eeuw van felix 147eeuw van felix 148eeuw van felix 149eeuw van felix 150eeuw van felix 151eeuw van felix 152eeuw van felix 153eeuw van felix 154