Gebeurtenissen (biografische gegevens, lezingen, tentoonstellingen, TIJD-projecten of overige)

Gebeurtenis
koop grond aan Yntzelaan Mildam
Mildam
1964
betreft:
Ecokathedraal in Mildam

 

aankoop grond Mildam (2 ha, fl. 9.000) op veiling; delen zijn direct doorverkocht