Gebeurtenissen (biografische gegevens, lezingen, tentoonstellingen, TIJD-projecten of overige)

Gebeurtenis
Professoraat Landschapsarchitectuur Kassel
Kassel
1975