Gebeurtenissen (biografische gegevens, lezingen, tentoonstellingen, TIJD-projecten of overige)

Gebeurtenis
Ereburger gemeente Heerenveen
Heerenveen
1971
betreft:
Le Roy tuin Kennedylaan in Heerenveen