Lezingen, gebeurtenissen

Gebeurtenissen (biografische gegevens, lezingen, tentoonstellingen, TIJD-projecten of overige)

Gebeurtenis
De blijvende en noodzakelijke gebondenheid van de mens aan het stedenlijk milieu
Enschede TH-Twente
1971
betreft:
Ecologische tuin in Enschede

datum
12-02-1971

 

werkgroep beplantingen van de ICRO (Interim Commissie Ruimtelijke Ordening)

"De blijvende en noodzakelijke gebondenheid van de mens aan het stedelijk milieu"