Lezingen, gebeurtenissen

Gebeurtenissen (biografische gegevens, lezingen, tentoonstellingen, TIJD-projecten of overige)

Gebeurtenis
Der Mensch Creator in Raum und Zeit
Baden Baden
1994

datum
27-10-1994