Lezingen, gebeurtenissen

Gebeurtenissen (biografische gegevens, lezingen, tentoonstellingen, TIJD-projecten of overige)

Gebeurtenis

Dialezing (geluidsopname met cassetterecorder)
1971
16-06-1971
Lezing
Utrecht
Sjanghaipark in Utrecht

Geluidsopname van een lezing die Le Roy in Utrecht hield. Opname is gemaakt door dhr. H. Zondag

Deel 1:

Deel 2: