Lezingen, gebeurtenissen

Gebeurtenissen (biografische gegevens, lezingen, tentoonstellingen, TIJD-projecten of overige)

Gebeurtenis

De Ecokathedraal: toekomstige kern van onze stedelijke samenleving?
1990
05-10-1990
Lezing
Nijmegen
Ecokathedraal in Mildam

lezing in het kader van de studiemiddag 'Groenstructuur of stadsnatuur?' (Vakgroep Milieu, Natuur en Landschap KUN, vakgroep Planologie KUN, Stichting Werkgroep Milieubeheer voor het stadsgewest Nijmegen), gepubliceerd als verslag