Lezingen, gebeurtenissen

Gebeurtenissen (biografische gegevens, lezingen, tentoonstellingen, TIJD-projecten of overige)

Gebeurtenis
De Ecokathedraal: toekomstige kern van onze stedelijke samenleving?
Nijmegen
1990
betreft:
Ecokathedraal in Mildam

datum
05-10-1990

 

lezing in het kader van de studiemiddag 'Groenstructuur of stadsnatuur?' (Vakgroep Milieu, Natuur en Landschap KUN, vakgroep Planologie KUN, Stichting Werkgroep Milieubeheer voor het stadsgewest Nijmegen), gepubliceerd als verslag