Lezingen, gebeurtenissen

Gebeurtenissen (biografische gegevens, lezingen, tentoonstellingen, TIJD-projecten of overige)

Gebeurtenis
Uber der ersten Oko-Kathedrale
Bremen
1994
betreft:
Ecokathedraal in Mildam

datum
02-06-1994