TIJD-projecten, gebeurtenissen

Gebeurtenissen (biografische gegevens, lezingen, tentoonstellingen, TIJD-projecten of overige)

Gebeurtenis
Beheerplan Kennedylaan
Heerenveen
1997
betreft:
Le Roy tuin Kennedylaan in Heerenveen

datum
06-01-1997

 

Beheerplan Kennedylaan vastgesteld