TIJD-projecten, gebeurtenissen

Gebeurtenissen (biografische gegevens, lezingen, tentoonstellingen, TIJD-projecten of overige)

Gebeurtenis

Beheerplan Kennedylaan
1997
06-01-1997
Heerenveen
Le Roy tuin Kennedylaan in Heerenveen

Beheerplan Kennedylaan vastgesteld