TIJD-projecten, gebeurtenissen

Gebeurtenissen (biografische gegevens, lezingen, tentoonstellingen, TIJD-projecten of overige)

Gebeurtenis
update Beheerplan Kennedylaan
Heerenveen
1999
betreft:
Le Roy tuin Kennedylaan in Heerenveen

datum
12-01-1999

 

uodate beheerplan van 1997