TIJD-projecten, gebeurtenissen

Gebeurtenissen (biografische gegevens, lezingen, tentoonstellingen, TIJD-projecten of overige)

Gebeurtenis

update Beheerplan Kennedylaan
1999
12-01-1999
Heerenveen
Le Roy tuin Kennedylaan in Heerenveen

uodate beheerplan van 1997