Lijst met projecten

Projecten

Wijktuin Ommoord
Rotterdam
1971
1973

Ommoord.jpg

Categorie 2
Participatie

De wijktuin bestaat uit twee delen met elk een eigen geschiedenis. Het eerste deel is ontstaan uit een burgerinitiatief in 1972. Het is aangelegd op een langgerekt terrein van ca. 2,5 ha. waar in de jaren daarvoor puin was gestort, afkomstig van sloop en nieuwbouw. Deze puinbergen zorgen voor de plaatselijk stevige accidentenring. Deze methode van 'wild tuinieren' is geïnspireerd op het werk van Louis le Roy. De aanleg in de eerste jaren is door vrijwilligers gedaan in samenwerking met gemeentelijke diensten. Ook het onderhoud van de wijktuin wordt sindsdien in samenwerking verzorgd. Aan de westzijde werd de wijktuin begrensd door een singel. Aan de overzijde daarvan is in 1975 een weiland van ca. 1,5 ha. door de gemeente ingericht met eenzelfde natuurlijk karakter als de eerste tuin. Hier geen puinbergen; wel een centrale waterpartij. De gemeente verzorgde het onderhoud in deze "westelijke wijktuin". De verbinding tussen beide delen van de wijktuin wordt gevormd door de brug over de singel. De eerste brug uit 1978 is in 2013 vervangen door een nieuwe.

In 2007 zijn beide gedeeltes van de wijktuin met de singel door de gemeente Rotterdam tot beschermd natuurgebied verklaard. Sindsdien zijn de vrijwilligers, samen met een of twee gemeentemensen, werkzaam in de gehele wijktuin.

De eerste vrijwilligers, in de jaren 70, waren vooral dertigers. Door verhuizing dunde deze groep allengs uit, waardoor in de jaren 80 de wijktuin verloederde door te weinig onderhoud. Na een actie in 1990 meldden zich nieuwe vrijwilligers, vooral zestig-plussers, die sindsdien de wijktuin verzorgen.

bron: wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijktuin_Ommoord

De berwoners zijn in de aanvangsfase geinspireerd door Le Roy, gingen ook met z'n allen in een bus kijken in Heerenveen. Le Roy heeft daarop een lezing gegeven in Rotterdam. Het storten van puin op de locatie en het aanbrengen van niveuaverschil (microklimaat) is duidelijk gedaan op advies Le Roy. Al snel gingen de bewoners echter hun eigen weg en was er verder geen contact meer.

++++++++++++++++++

Chris Natuurlijk gaat met [ Piet Vollaard] kijken in deze tuin waar de natuur haar gang mag gaan. Tot op zekere hoogte dan, want vrijwilligers houden het groen wel een beetje in bedwang, anders zou het binnen de kortste keren een ondoordringbaar woud worden. Sinds 2007 is de tuin door de gemeente Rotterdam tot beschermd gebied verklaard en daar is Geert Bos behoorlijk trots op. Hij is vrijwilliger van het eerste uur en geeft een rondleiding door de tuin.
bron: RTV Rijnmond https://www.rijnmond.nl/nieuws/144571/wijktuin-ommoord-in-chris-natuurlijk-van-30-juli

 

Documenten Wijktuin Ommoord

Boeken Wijktuin Ommoord

niveau 1: boeken geschreven door Louis le Roy, of boeken waaraan hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd
niveau 2: boeken waarin het werk van Louis le Roy door derden wordt besproken en/of waarin het werk van Le Roy tot de hoofdonderwerpen behoort
niveau 3: boeken (veelal overzichtswerken) waarin een of meer projecten van Louis le Roy zijn opgenomen.

Scripties Wijktuin Ommoord

(semi-)Wetenschappelijke teksten, scripties (HBO en hoger) en dissertaties (proefschriften, PhD) over het werk van Louis le Roy, of over onderwerpen gerelateerd aan het werk van le Roy waarin het gedachtengoed en/of zijn werk als case study is opgenomen.

Gebeurtenissen Wijktuin Ommoord

Film/video Wijktuin Ommoord

'Officiele' (minstens een keer uitgezonden) televisieprogrammas en zelfstandig geproduceerde films (gepubliceerd en vertoond) met als (hoofd)onderwerp een interview met en/of overzicht van het werk van Louis le Roy.

Dagbladen Wijktuin Ommoord

Publicaties in (landelijke, lokale en buitenlandse) dagbladen en (lokale) week- of huis-aan-huisbladen met het karakter van een dagblad.

Webpublicaties Wijktuin Ommoord

Webpublicaties (beperkt tot essentiele publicaties die aanvullend zijn op publicaties 'op papier')

Video Wijktuin Ommoord

'Officiele' (minstens een keer uitgezonden) televisieprogrammas en zelfstandig geproduceerde films (gepubliceerd en vertoond) met als (hoofd)onderwerp een interview met en/of overzicht van het werk van Louis le Roy.