Lijst met projecten

Projecten

Martenastate (tuinrenovatie)
Cornjum / Koarnjum
1972
1983
Categorie 2
Tuin

"Op 1 oktober 1970 volgde de befaamde Louis G. le Roy Sjoerd Span Rzn op als voorzitter namens It Fryske Gea. Le Roy zou aanblijven tot 11 september 1983. Er bestonden toen spanningen tussen zijn ecologische opvattingen en die van de overige bestuursleden. Na zijn vertrek werd het puin dat bij de vijver was gestort dan ook snel weer weggehaald." (bron:)

"Bij mijn toetreding tot het bestuur, was Louis le Roy voorzitter als vertegenwoordiger van It Fryske Gea. Hij was redelijk dominant en wilde voortdurend voor zijn idee van een natuurlijk park vechten. De verarming van de grond moest zijn tijd hebben. Brandnetels en fluitenkruid woekerden. Er werd dus gemaaid voordat ze zaden konden vormen. Le Roy liet puin naar het Martenapark brengen. Dat stond de instanties en de inwoners van Koarnjum niet aan. Het gaf discussie. Na jaren verarming ging het beter met het park. De stikstofminnende planten namen af en de stinzenflora nam toe. Maar Le Roy maalde eigenlijk niet om stinzeplanten." (bron:)

In 1972 werd het park gerenoveerd volgens de uitgangspunten van tuinarchitect Louis Le Roy (organisch beheer).

bron Monumentenzorg:
https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/524382

 

Documenten Martenastate (tuinrenovatie)

Boeken Martenastate (tuinrenovatie)

niveau 1: boeken geschreven door Louis le Roy, of boeken waaraan hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd
niveau 2: boeken waarin het werk van Louis le Roy door derden wordt besproken en/of waarin het werk van Le Roy tot de hoofdonderwerpen behoort
niveau 3: boeken (veelal overzichtswerken) waarin een of meer projecten van Louis le Roy zijn opgenomen.

Scripties Martenastate (tuinrenovatie)

(semi-)Wetenschappelijke teksten, scripties (HBO en hoger) en dissertaties (proefschriften, PhD) over het werk van Louis le Roy, of over onderwerpen gerelateerd aan het werk van le Roy waarin het gedachtengoed en/of zijn werk als case study is opgenomen.

Gebeurtenissen Martenastate (tuinrenovatie)

Dagbladen Martenastate (tuinrenovatie)

Publicaties in (landelijke, lokale en buitenlandse) dagbladen en (lokale) week- of huis-aan-huisbladen met het karakter van een dagblad.

Film/video Martenastate (tuinrenovatie)

'Officiele' (minstens een keer uitgezonden) televisieprogrammas en zelfstandig geproduceerde films (gepubliceerd en vertoond) met als (hoofd)onderwerp een interview met en/of overzicht van het werk van Louis le Roy.

Webpublicaties Martenastate (tuinrenovatie)

Webpublicaties (beperkt tot essentiele publicaties die aanvullend zijn op publicaties 'op papier')

Video Martenastate (tuinrenovatie)

'Officiele' (minstens een keer uitgezonden) televisieprogrammas en zelfstandig geproduceerde films (gepubliceerd en vertoond) met als (hoofd)onderwerp een interview met en/of overzicht van het werk van Louis le Roy.