Lijst met projecten

Projecten

atelier Mildam
Mildam, ecokathedraal
1972
3000

Mildam_002.jpg

Categorie 1
Overig

Documenten atelier Mildam

Scripties atelier Mildam

(semi-)Wetenschappelijke teksten, scripties (HBO en hoger) en dissertaties (proefschriften, PhD) over het werk van Louis le Roy, of over onderwerpen gerelateerd aan het werk van le Roy waarin het gedachtengoed en/of zijn werk als case study is opgenomen.

Gebeurtenissen atelier Mildam

Boeken atelier Mildam

niveau 1: boeken geschreven door Louis le Roy, of boeken waaraan hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd
niveau 2: boeken waarin het werk van Louis le Roy door derden wordt besproken en/of waarin het werk van Le Roy tot de hoofdonderwerpen behoort
niveau 3: boeken (veelal overzichtswerken) waarin een of meer projecten van Louis le Roy zijn opgenomen.

Film/video atelier Mildam

'Officiele' (minstens een keer uitgezonden) televisieprogrammas en zelfstandig geproduceerde films (gepubliceerd en vertoond) met als (hoofd)onderwerp een interview met en/of overzicht van het werk van Louis le Roy.

Dagbladen atelier Mildam

Publicaties in (landelijke, lokale en buitenlandse) dagbladen en (lokale) week- of huis-aan-huisbladen met het karakter van een dagblad.

Webpublicaties atelier Mildam

Webpublicaties (beperkt tot essentiele publicaties die aanvullend zijn op publicaties 'op papier')

Webpublicaties Jardin Sauvage

Webpublicaties (beperkt tot essentiele publicaties die aanvullend zijn op publicaties 'op papier')

Video atelier Mildam

'Officiele' (minstens een keer uitgezonden) televisieprogrammas en zelfstandig geproduceerde films (gepubliceerd en vertoond) met als (hoofd)onderwerp een interview met en/of overzicht van het werk van Louis le Roy.