Projecten
Heemtuin Amstelpark
Amsterdam
1973
-
1973
Categorie 2
Tuin
Amstelpark Amsterdam

 In 1972 zijn het nieuwe Amstelpark en het reeds bestaande Beatrixpark in Amsterdam de locatie van de Floriade. Le Roy kritiseerde de tuinopvatting en noemde deze tuinbouwtentoonstelling een 'sublimering van de netheidscultus'.
Een jaar later komt er een vervolg onder de naam 'Floriadam' en vraagt de gemeente Amsterdam aan Le Roy om 'zijn ideeen' in een deel van het nieuwe park (thans in het zuidelijk deel van het Amstelpark) vorm te geven. Hij mag volgens een aankondiging in de Leeuwarder Courant 'doen en laten wat hij wil', al wordt het volgens de gemeentelijk groenaanlegger F. Breman 'een grote wildernis'. 
Of Le Roy daadwerkelijk persoonlijk bij de aanleg is betrokken geweest is niet duidelijk. Wel resteren er verschillende slingerende, gestapelde muren in de huidige Heemtuin van het park - inderdaad nogal een wildernis, zij het een getemde. 

  afbeelding beginjaren:

Boeken tuin Amstelpark

Dagbladen tuin Amstelpark

Tijdschriften Amstelpark

Webpublicaties tuin Amstelpark

Scripties tuin Amstelpark

Film/video tuin Amstelpark

Gebeurtenissen tuin Amstelpark