Projecten
Tafelstapelingen
Atelier Mildam en Oranjewoud
1965
-
2012
Categorie 1
Overig
IJntzelaan 6 Atelier Mildam en Oranjewoud

De tafel in het atelier Mildam werd - evenals de werktafel in zijn atelier in Oranjewoud - door Le Roy gebruikt als een 'ecokathedraal' veld voor complexe ordeningen. In Mildam worden kleine vondsten die tussen het gestorte puin tevoorschijn komen - spijkers, kommetjes, flessen, steentjes, botten et cetera -  op de tafel gerangschikt en permanent geordend en herordend. In de loop van de tijd verdwijnen er sommige dingen en blijven andere langere tijd aanwezig, maar altijd wordt de rangschikking herzien, zonder ooit een ideaal eindstadium te bereiken.
Op de werktafel in Oranjewoud vindt hetzelfde proces plaats, maar gaat het om de alledaagse dingen die op de werktafel verzameld lagen; boeken, pennen, notities, glazen en flessen, doosjes, foto's et cetera. Ook hier worden de aanwezige dingen en hun onderlinge ordening telkens weer herzien.

  afbeelding beginjaren:
  afbeelding recent:  afbeelding recent:

Boeken tafelstapelingen

Dagbladen tafelstapelingen

Tijdschriften Tafelstapeling

Webpublicaties tafelstapelingen

Scripties tafelstapelingen Mildam

Film/video tafelstapelingen Mildam

Gebeurtenissen tafelstapelingen Mildam