Lijst met projecten

Projecten

Heerenveensetuin
Roden
0
doorlopend

heerenveensetuin

Categorie 3
Tuin

24-11-2011 heropend zie:
https://www.stichtingtijd.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=85:heropening-heerenveensetuin-in-roden&catid=12:nieuws&Itemid=140&utm_source=newsletter_23&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-38-stichting-tijd

Documenten Heerenveense tuin, Roden

Scripties Heerenveense tuin Roden

(semi-)Wetenschappelijke teksten, scripties (HBO en hoger) en dissertaties (proefschriften, PhD) over het werk van Louis le Roy, of over onderwerpen gerelateerd aan het werk van le Roy waarin het gedachtengoed en/of zijn werk als case study is opgenomen.

Gebeurtenissen Heerenveense tuin Roden

Boeken Heerenveense tuin, Roden

niveau 1: boeken geschreven door Louis le Roy, of boeken waaraan hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd
niveau 2: boeken waarin het werk van Louis le Roy door derden wordt besproken en/of waarin het werk van Le Roy tot de hoofdonderwerpen behoort
niveau 3: boeken (veelal overzichtswerken) waarin een of meer projecten van Louis le Roy zijn opgenomen.

Film/video Heerenveense tuin Roden

'Officiele' (minstens een keer uitgezonden) televisieprogrammas en zelfstandig geproduceerde films (gepubliceerd en vertoond) met als (hoofd)onderwerp een interview met en/of overzicht van het werk van Louis le Roy.

Dagbladen Heerenveense tuin Roden

Publicaties in (landelijke, lokale en buitenlandse) dagbladen en (lokale) week- of huis-aan-huisbladen met het karakter van een dagblad.

Webpublicaties Heerenveense tuin

Webpublicaties (beperkt tot essentiele publicaties die aanvullend zijn op publicaties 'op papier')

Video Heerenveense tuin

'Officiele' (minstens een keer uitgezonden) televisieprogrammas en zelfstandig geproduceerde films (gepubliceerd en vertoond) met als (hoofd)onderwerp een interview met en/of overzicht van het werk van Louis le Roy.