Scripties / theses
Ecologische kunst. Exploitatie van ecologische processen als kunstuiting
Open Universiteit
Heerlen
2005

brontaal
Nederlands

auteur(s)
Herpen, Manja van

 

Manja van Herpen: Ecologische kunst/exploitatie van ecologische processen als kunstuiting,
doctoraalscriptie Algemene Cultuurwetenschappen,
Open Universiteit Nederland te Heerlen, faculteit Cultuurwetenschappen.
Begeleider dr. E. Grasman; examinator dr. P. van Zilfhout.
Ferwert, 2005; webversie 2006 © Manja van Herpen

 

http://www.earthpo.com/scriptie/hoofdstuk-3.html (9 december 2014) volgens Manja van Herpen in 'Een nieuwe dialoog met de natuur'