Lijst met projecten

Projecten

tuin Regenboogkerk
Leeuwarden
1972
1978

Regenboog_018.jpg

recent5

Categorie 1
Tuin, Participatie

Documenten tuin Regenboogkerk

Scripties tuin Regenboogkerk

(semi-)Wetenschappelijke teksten, scripties (HBO en hoger) en dissertaties (proefschriften, PhD) over het werk van Louis le Roy, of over onderwerpen gerelateerd aan het werk van le Roy waarin het gedachtengoed en/of zijn werk als case study is opgenomen.

Gebeurtenissen tuin Regenboogkerk

Boeken tuin Regenboogkerk

niveau 1: boeken geschreven door Louis le Roy, of boeken waaraan hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd
niveau 2: boeken waarin het werk van Louis le Roy door derden wordt besproken en/of waarin het werk van Le Roy tot de hoofdonderwerpen behoort
niveau 3: boeken (veelal overzichtswerken) waarin een of meer projecten van Louis le Roy zijn opgenomen.

Film/video tuin Regenboogkerk

'Officiele' (minstens een keer uitgezonden) televisieprogrammas en zelfstandig geproduceerde films (gepubliceerd en vertoond) met als (hoofd)onderwerp een interview met en/of overzicht van het werk van Louis le Roy.

Dagbladen tuin Regenboogkerk

Publicaties in (landelijke, lokale en buitenlandse) dagbladen en (lokale) week- of huis-aan-huisbladen met het karakter van een dagblad.

Webpublicaties tuin Regenboogkerk

Webpublicaties (beperkt tot essentiele publicaties die aanvullend zijn op publicaties 'op papier')

Video tuin Regenboogkerk

'Officiele' (minstens een keer uitgezonden) televisieprogrammas en zelfstandig geproduceerde films (gepubliceerd en vertoond) met als (hoofd)onderwerp een interview met en/of overzicht van het werk van Louis le Roy.