Projecten
Tuin Regenboogkerk
Leeuwarden
1972
-
1978
Categorie 1
Tuin, Participatie
De Hooidollen 17, Bilgaard Leeuwarden

In het najaar van 1971 werd aan de Hooidollen in de nieuwe Leeuwarder wijk Bilgaard het kerkgebouw ‘de Regenboog’ geopend. Protestanten en katholieken maakten er gezamenlijk gebruik van. Het was een bijzonder gebouw, ontworpen door de Amsterdamse architect Ton Alberts, waarbij ook kunstenaar Arnold Hamelberg een aandeel leverde.
Wijkpredikant en ‘bouwpastor’ ds. J.H.W. (Jo) Sandijck was nauw betrokken bij de voorbereidingen van de bouw. Op initiatief van Sandijck werd in 1972 Louis le Roy betrokken bij het ontwerp en de inrichting van de omliggende ruimte. Sandijck raakte geïnteresseerd in de ideeën van Le Roy, die hij in zijn boek ‘Natuur uitschakelen Natuur inschakelen’ (1973) uiteen zette.
Met een groep enthousiaste vrijwilligers werd onder leiding van Le Roy in de jaren 1972-1978 iedere zaterdagochtend gewerkt aan de inrichting van de tuin, waarbij o.a. puin van Koopmans Meelfabrieken aan het Noordvliet in Leeuwarden, die in die tijd werd afgebroken, werd aangevoerd. Na afloop lunchte Le Roy ten huize van Sandijck.
Een paar jaar na het overlijden van Sandijck in het voorjaar van 1976, viel de groep uit elkaar en verlegde Le Roy zijn aandacht o.a. naar het terrein in Mildam, waar hij aan zijn Ecokathedraal werkte. De combinatie van de ‘antroposofische’ architectuur van de Regenboog en de omliggende tuinen leverde een aantal prijzen op, waaronder in 1981 de Kulturpreis van de stad Essen. In 1986 kwam het gebouw in bezit van de gemeente Leeuwarden, waarna het de functie van wijkcentrum kreeg. Van de tuin zijn nog restanten aanwezig..

  afbeelding beginjaren:
  afbeelding recent:

Boeken tuin Regenboogkerk

Tijdschriften Regenboogkerk

Webpublicaties tuin Regenboogkerk

Scripties tuin Regenboogkerk

Film/video tuin Regenboogkerk

Gebeurtenissen tuin Regenboogkerk