Lijst met projecten

Projecten

tuin Le Mémé
Woluwe-St Lambert, Brussel
1971
1975

oud 5

Alma_001_0982.jpg

Categorie 1
Tuin, Participatie

Documenten tuin Le Mémé

Scripties tuin Le Mémé

(semi-)Wetenschappelijke teksten, scripties (HBO en hoger) en dissertaties (proefschriften, PhD) over het werk van Louis le Roy, of over onderwerpen gerelateerd aan het werk van le Roy waarin het gedachtengoed en/of zijn werk als case study is opgenomen.

Gebeurtenissen tuin Le Mémé

Boeken tuin Le Mémé

niveau 1: boeken geschreven door Louis le Roy, of boeken waaraan hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd
niveau 2: boeken waarin het werk van Louis le Roy door derden wordt besproken en/of waarin het werk van Le Roy tot de hoofdonderwerpen behoort
niveau 3: boeken (veelal overzichtswerken) waarin een of meer projecten van Louis le Roy zijn opgenomen.

Film/video tuin Le Mémé

'Officiele' (minstens een keer uitgezonden) televisieprogrammas en zelfstandig geproduceerde films (gepubliceerd en vertoond) met als (hoofd)onderwerp een interview met en/of overzicht van het werk van Louis le Roy.

Dagbladen tuin Le Mémé

Publicaties in (landelijke, lokale en buitenlandse) dagbladen en (lokale) week- of huis-aan-huisbladen met het karakter van een dagblad.

Tijdschriften Le Mémé

Publictaties in met regelmaat verschijnende (week, maand, kwartaal, jaar) tijdschriften en opiniebladen.

Webpublicaties tuin Le Mémé

Webpublicaties (beperkt tot essentiele publicaties die aanvullend zijn op publicaties 'op papier')

Video tuin Le Mémé

'Officiele' (minstens een keer uitgezonden) televisieprogrammas en zelfstandig geproduceerde films (gepubliceerd en vertoond) met als (hoofd)onderwerp een interview met en/of overzicht van het werk van Louis le Roy.