Projecten
le Roy-Tuin
Weiteveen
1972
-
1977
Categorie 1
Tuin

Na een bezoek van directrice mw. M.C. van Engelen aan de Kennedylaan in Heerenveen krijgt le Roy in 1972 een tienjarig contract om de tuin van de Veltmanstichting in Weiteveen in te richten. Het betreft een terrein van ca. 3 ha rondom het instellingsgebouw voor ca. 135 hulpbehoevende ouderen. Er wordt relief in het terrein aangebracht, puin gestort en verwerkt en planten en bomen aangeplant. Van meet af aan wekt de tuin weerstand op bij de bewoners en tenminste een deel van het bestuur van de Stichting dat van mening is dat bewerking van een tuin als deze slecht aansluit op de behoeften van de bewoners. De veelal oude en hulpbehoevende bewoners geven aan meer baat te hebben bij een ordentelijk ingerichte tuin met grasperkjes, rozen en wellicht ruimte voor kleine huisdieren. Op voorspraak van mw. van Engelen behoudt le Roy de gelegenheid om zijn tuin tot wasdom te brengen. Nadat de directrice in 1976 door het bestuur is ontslagen worden de protesten tegen de tuin feller. In 1977 wordt het tienjarig contract van le Roy ontbonden, de tuin geegaliseerd en wordt een voliere gebouwd. 

  afbeelding beginjaren:
  afbeelding recent:

Boeken le Roy-Tuin Weiteveen

Dagbladen Le Roy-Tuin Weiteveen

Tijdschriften Weiteveen

Scripties Le Roy-Tuin Weiteveen

Film/video Le Roy-Tuin Weiteveen

Gebeurtenissen Le Roy-Tuin Weiteveen