Projecten
glasstapelingen
Oranjewoud
1980
-
2012
Categorie 1
Overig
Prins Bernhardweg 25 Oranjewoud

Lange tijd verzamelde Louis le Roy glas, aanvankelijk alleen blauw glas, dat hij in een vitrinekast in zijn werkkamer plaatste. Later, toen de colelctie groeide,  kwam daar een 'vitrine' bestaande uit glazen planken voor het grote glasraam van de werkkamer bij.
Uiteindelijk gaat hij met dit glas 'stapelen' en vervaardigt hij complexe 'glastorens'. Deze zijn vervolgens weer het uitgangspunt bij het maken van grote glasschilderijen, die bij elkaar in 1989 tot een enorm 'paneel' in thet Thialf stadion worden 'tentoongesteld.

"Op een goede dag besloot ik dan ook om het éne stukje blauw glas, dat zich in het midden van het 'kunstzinnige' raam boven mijn schrijftafel bevond, als uitgangspunt te nemen voor de opbouw van een enorme collectie blauw glas, die mij in staat zou stellen om complexe systemen te laten ontstaan. In principe zijn de meer dan zeventienhonderd stuks, die sinds enkele jaren mijn woonmilieu minder 'éénvoudig' hebben gemaakt, niets anders dan kleine miniatuur-bouwvormen waarmee binnenshuis complexe milieus op kleine schaal kunnen worden opgebouwd. Tenslotte bleek het fotograferen van de collectie mij niet geheel te bevredigen en besloot ik om de totale collectie als onderwerp te nemen voor een immens schilderij dat zou bestaan uit tenminste tweehonderdzestig schilderijen die gezamenlijk een oppervlakte van ruim zeshonderd vierkante meter zouden moeten beslaan."
Louis le Roy in 'Ecokathedraal', Oranjewoud 2000

https://www.stichtingtijd.nl/artikelen/kristalverzameling-le-roy

 

  afbeelding beginjaren:
  afbeelding recent:

Boeken glasstapelingen

Dagbladen glasstapelingen

Tijdschriften Glasstapelingen

Scripties glasstapelingen

Film/video glasstapelingen

Gebeurtenissen glasstapelingen