Lijst met projecten

Projecten

Hoogland
Amersfoort
0
doorlopend

IMG_2459.jpeg

TUE_003.jpg

Categorie 3

Dit betreft slechts het vermoeden van een le Roy project. In het foto-archief van le Roy zijn we ca. 11 foto's tegengekomen van ditzelfde project waarvan we de plek niet kennen. Tussen de tekeningen vonden we er twee waarop 'Krachtwijk Hoogland' staat geschreven. Het zou hetzelfde project kunnen betreffen. Zeker is dit niet. Op de achtergrond van de foto's zijn diverse personen te zien, een vakwerkhuis, ronde gemetselde muren van restmateriaal, een kas, etc. Een andere optie is dat dit foto's betreffen van de Kleine Aarde in Boxtel in aanleg. Wordt vervolgd...

Documenten Hoogland, Amersfoort

Scripties Hoogland Amersfoort

(semi-)Wetenschappelijke teksten, scripties (HBO en hoger) en dissertaties (proefschriften, PhD) over het werk van Louis le Roy, of over onderwerpen gerelateerd aan het werk van le Roy waarin het gedachtengoed en/of zijn werk als case study is opgenomen.

Gebeurtenissen Hoogland Amersfoort

Boeken Hoogland Amersfoort

niveau 1: boeken geschreven door Louis le Roy, of boeken waaraan hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd
niveau 2: boeken waarin het werk van Louis le Roy door derden wordt besproken en/of waarin het werk van Le Roy tot de hoofdonderwerpen behoort
niveau 3: boeken (veelal overzichtswerken) waarin een of meer projecten van Louis le Roy zijn opgenomen.

Film/video Hoogland

'Officiele' (minstens een keer uitgezonden) televisieprogrammas en zelfstandig geproduceerde films (gepubliceerd en vertoond) met als (hoofd)onderwerp een interview met en/of overzicht van het werk van Louis le Roy.

Dagbladen Hoogland Amersfoort

Publicaties in (landelijke, lokale en buitenlandse) dagbladen en (lokale) week- of huis-aan-huisbladen met het karakter van een dagblad.

Webpublicaties Hoogland Amersfoort

Webpublicaties (beperkt tot essentiele publicaties die aanvullend zijn op publicaties 'op papier')

Video Hoogland

'Officiele' (minstens een keer uitgezonden) televisieprogrammas en zelfstandig geproduceerde films (gepubliceerd en vertoond) met als (hoofd)onderwerp een interview met en/of overzicht van het werk van Louis le Roy.