Lijst met projecten

Projecten

Jardin Sauvauge
Cergy-Pontoise
1978
1984

Cergy_Pontoise_002.jpg

cergy pontoise

Categorie 1
Participatie

Hoewel alle projecten in het buitenland vrij snel spaak liepen doordat Le Roys methode van een ontwikkeling in de tijd op basis van creatieve potentie op gespannen voet stond met die van de heersende politieke systemen waarin beheersbaarheid en controle essentieel waren, ging hij stug door. Geldzorgen hoefde hij zich niet te maken, want hij verdiende de kost als tekenleraar aan het Rijks HBS-Lyceum in Heerenveen. Doordat hij qua inkomen niet van zijn projecten afhankelijk was, kon hij afwijken van de geijkte paden en het risico nemen dat zijn contracten werden ingetrokken. Op het moment dat Le Roy op verschillende plekken in Duitsland werd uitgenodigd, begon ook Frankrijk interesse te tonen. In Cergy-Pontoise, één van de vijf nieuwbouwsteden die rond Parijs in aanbouw waren, wilde de bestuurders een ‘Jardin Sauvauge’, een ‘wilde tuin’ realiseren. Nadat een groepje deskundigen was afgereisd naar Heerenveen om Le Roys projecten met eigen ogen te zien, werd hem de opdracht toegewezen. Cergy-Pontoise lag in een beschermd landschappelijk gebied en kreeg daarom het karakter van een groene stad: de helft van het oppervlak was bestemd voor groenvoorziening. Door de aanleg van een nieuwe spoorwegverbinding van Parijs naar de nieuwbouwstad was een chaotisch landschap ontstaan . In het heuvelachtige terrein was een doorgang voor het spoor verkregen door de grond uit te graven, die vervolgens niet was afgevoerd, maar aan weerszijden van de nieuwe spoorbaan gedeponeerd. Deze ruig begroeide onbebouwde grond werd de locatie voor Le Roys werkzaamheden, die liefkozend ‘opération mauvais herbe’, operatie onkruid, werden genoemd. Het gebied zou op basis van eenvoudige natuurlijke gegevens, zoals het aanwezige steenmateriaal dat tijdens de grondwerkzaamheden naar boven was gekomen, integraal ontwikkeld worden. Omdat het gebied in enige mate economisch rendabel moest worden, zou er ook een tiental volkstuintjes gevestigd worden. Het zou een ‘collectivistisch natuur- en werkproject’ worden. Enkele jaren later werd het contract met Le Roy echter alweer verbroken. Tien jaar later kreeg Le Roy bericht dat de ‘Jardin Sauvage’ was veranderd in een ‘Jardin Botanique’.

bron: "Plantsoenrevolutie" van Anna van Gerver:

Documenten Jardin Sauvauge

Scripties Jardin Sauvauge

(semi-)Wetenschappelijke teksten, scripties (HBO en hoger) en dissertaties (proefschriften, PhD) over het werk van Louis le Roy, of over onderwerpen gerelateerd aan het werk van le Roy waarin het gedachtengoed en/of zijn werk als case study is opgenomen.

Gebeurtenissen Jardin Sauvauge

Boeken Jardin Sauvauge

niveau 1: boeken geschreven door Louis le Roy, of boeken waaraan hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd
niveau 2: boeken waarin het werk van Louis le Roy door derden wordt besproken en/of waarin het werk van Le Roy tot de hoofdonderwerpen behoort
niveau 3: boeken (veelal overzichtswerken) waarin een of meer projecten van Louis le Roy zijn opgenomen.

Film/video Jardin Sauvauge

'Officiele' (minstens een keer uitgezonden) televisieprogrammas en zelfstandig geproduceerde films (gepubliceerd en vertoond) met als (hoofd)onderwerp een interview met en/of overzicht van het werk van Louis le Roy.

Dagbladen Jardin Sauvauge

Publicaties in (landelijke, lokale en buitenlandse) dagbladen en (lokale) week- of huis-aan-huisbladen met het karakter van een dagblad.

Tijdschriften Jardin Sauvauge

Publictaties in met regelmaat verschijnende (week, maand, kwartaal, jaar) tijdschriften en opiniebladen.

Video Jardin Sauvauge

'Officiele' (minstens een keer uitgezonden) televisieprogrammas en zelfstandig geproduceerde films (gepubliceerd en vertoond) met als (hoofd)onderwerp een interview met en/of overzicht van het werk van Louis le Roy.