Lijst met projecten

Projecten

Das Konzept-Le Roy
Hamburg
1979
1980
Categorie 1
Participatie

Ook in Hamburg lagen plannen voor het aanleggen van groengebieden in samenwerking met studenten en geïnteresseerde omwonenden. Vanaf het moment dat Le Roy de architect Jos Weber voor het eerst ontmoette tijdens een congres in West-Berlijn in juli 1979, werd Weber een fanatiek voorvechter van Le Roys ideeën. Hij vroeg hem om voor zijn studenten aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Hamburg te komen spreken. Dit gebeurde op 6 en 7 december 1979. Weber zelf organiseerde in die jaren persconferenties op de Academie, waar hij naast studenten ook politici en burgers uitnodigde om hen bekend te maken met ‘das Konzept-Le Roy’. Ondanks deze enthousiaste pleitbezorger is er nooit echt iets van de grond gekomen. Een lange smalle strook in Veddel, een problematisch stadsdeel dat vlak na de Eerste Wereldoorlog was gebouwd, werd aangewezen als het gebied waar het project vorm zou krijgen. Weber richtte met zijn studenten ter plaatse een zolder in als vergaderruimte en werkstudio voor de komende tien jaar. Nog voordat de contracten ondertekend waren ging hij al aan de slag en stuurde Le Roy twee uitgebreide rapporten over de werkzaamheden. De bewoners van Veddel waren tot dan toe echter over het hoofd gezien. Ze werden pas laat ingelicht over de plannen en bleken weinig enthousiast over het idee dat het gebied pas na circa tien jaar werkelijk vorm zou krijgen. Dit, en Le Roys ontevredenheid over het opgestelde contract waarin ‘das Konzept-Le Roy’ te summier werd omschreven, deden het project de das om.

Bron: "Plantsoenrevolutie" van Anna van Gerve

Documenten Das Konzept-Le Roy

Boeken Das Konzept-Le Roy

niveau 1: boeken geschreven door Louis le Roy, of boeken waaraan hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd
niveau 2: boeken waarin het werk van Louis le Roy door derden wordt besproken en/of waarin het werk van Le Roy tot de hoofdonderwerpen behoort
niveau 3: boeken (veelal overzichtswerken) waarin een of meer projecten van Louis le Roy zijn opgenomen.

Scripties Das Konzept-Le Roy

(semi-)Wetenschappelijke teksten, scripties (HBO en hoger) en dissertaties (proefschriften, PhD) over het werk van Louis le Roy, of over onderwerpen gerelateerd aan het werk van le Roy waarin het gedachtengoed en/of zijn werk als case study is opgenomen.

Gebeurtenissen Das Konzept-Le Roy

Film/video Das Konzept-Le Roy

'Officiele' (minstens een keer uitgezonden) televisieprogrammas en zelfstandig geproduceerde films (gepubliceerd en vertoond) met als (hoofd)onderwerp een interview met en/of overzicht van het werk van Louis le Roy.

Dagbladen Das Konzept-Le Roy

Publicaties in (landelijke, lokale en buitenlandse) dagbladen en (lokale) week- of huis-aan-huisbladen met het karakter van een dagblad.

Webpublicaties das Konzept-Le Roy

Webpublicaties (beperkt tot essentiele publicaties die aanvullend zijn op publicaties 'op papier')

Video Das Konzept-Le Roy

'Officiele' (minstens een keer uitgezonden) televisieprogrammas en zelfstandig geproduceerde films (gepubliceerd en vertoond) met als (hoofd)onderwerp een interview met en/of overzicht van het werk van Louis le Roy.