Projecten
Tuin eigen woonhuis
Oranjewoud
1962
-
2012
Categorie 1
Tuin
Prins Bernhardweg 25 Oranjewoud

De tuin rondom de woning in Oranjewoud is de eerste ecologische tuin die Le Roy aanlegt, in elk geval de eerste die door hemzelf als zodanig wordt benoemd. De tuin dient als voorbeeld om de gemeenteraad en bewoners van Heerenveen te overtuigen van het plan om de Kennedylaan 'ecologisch' aan te leggen en te beplanten en aan de vele journalisten die hem in de loop van de jaren opzoeken wordt de eigen tuin door Le Roy vaak als voorbeeld genomen om zijn ideeen te illustrerren. De tuin figureert ook in tekst en foto's in zijn boek 'Natuur Uitschakelen - Natuur Inschakelen'.
De tuin bestaat tot op heden, zij het dat de verwildering wel aan te toeslaan is, terwijl Le Roy gedurende zijn leven wel deglijk een lichte vorm van 'onderhoud'pleegde. 

  afbeelding beginjaren:
  afbeelding recent:

Boeken tuin eigen woonhuis

Dagbladen tuin eigen Woonhuis

Tijdschriften tuin eigen woonhuis

Webpublicaties tuin eigen woonhuis

Scripties tuin eigen woonhuis

Film/video tuin eigen woonhuis