Lijst met projecten

Projecten

tuin eigen woonhuis
Oranjewoud
1962
2012

oud 8

IMG_2456.jpeg

Categorie 1
Tuin

De tuin rondom de woning in Oranjewoud is de eerste ecologische tuin die Le Roy aanlegt, in elk geval de eerste die door hemzelf als zodanig wordt benoemd. De tuin dient als voorbeeld om de gemeenteraad en bewoners van Heerenveen te overtuigen van het plan om de Kennedylaan 'ecologisch' aan te leggen en te beplanten en aan de vele journalisten die hem in de loop van de jaren opzoeken wordt de eigen tuin door Le Roy vaak als voorbeeld genomen om zijn ideeen te illustrerren. De tuin figureert ook in tekst en foto's in zijn boek 'Natuur Uitschakelen - Natuur Inschakelen'.

Documenten tuin eigen woonhuis

Scripties tuin eigen woonhuis

(semi-)Wetenschappelijke teksten, scripties (HBO en hoger) en dissertaties (proefschriften, PhD) over het werk van Louis le Roy, of over onderwerpen gerelateerd aan het werk van le Roy waarin het gedachtengoed en/of zijn werk als case study is opgenomen.

Gebeurtenissen tuin eigen woonhuis

Boeken tuin eigen woonhuis

niveau 1: boeken geschreven door Louis le Roy, of boeken waaraan hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd
niveau 2: boeken waarin het werk van Louis le Roy door derden wordt besproken en/of waarin het werk van Le Roy tot de hoofdonderwerpen behoort
niveau 3: boeken (veelal overzichtswerken) waarin een of meer projecten van Louis le Roy zijn opgenomen.

Film/video tuin eigen woonhuis

'Officiele' (minstens een keer uitgezonden) televisieprogrammas en zelfstandig geproduceerde films (gepubliceerd en vertoond) met als (hoofd)onderwerp een interview met en/of overzicht van het werk van Louis le Roy.

Dagbladen tuin eigen Woonhuis

Publicaties in (landelijke, lokale en buitenlandse) dagbladen en (lokale) week- of huis-aan-huisbladen met het karakter van een dagblad.

Webpublicaties tuin eigen woonhuis

Webpublicaties (beperkt tot essentiele publicaties die aanvullend zijn op publicaties 'op papier')

Video tuin eigen woonhuis

'Officiele' (minstens een keer uitgezonden) televisieprogrammas en zelfstandig geproduceerde films (gepubliceerd en vertoond) met als (hoofd)onderwerp een interview met en/of overzicht van het werk van Louis le Roy.