Artikelen van en over Le Roy die in kranten zijn verschenen.

Kranten
Heerenveenveen wil kunst huren
Plan voor een openlucht-expositie beeldengalerij in gazons - uniek
betreft:
Le Roy tuin Kennedylaan in Heerenveen

publicatiedatum
24-02-1965

bron
Friese Koerier

brontaal
Nederlands

download
 

"De commissie, maar speciaal de heer Le Roy, denkt inmiddels al over plannen, die voor de heelden-expositie een aanvaardbaarder omgeving moeten opleveren dan de zakelijke gladgeschoren gazons. Het moet een organische totaliteit worden van steen en plantengemeenschappen vindt de heer Le Roy, die de ideeën, waarmee hij de commissie inspireerde, niet als een plotselinge vondst beschouwt, maar als het product van een half mensenleven met kunst bezig zijn. "