Lijst met projecten

Projecten

Universiteitstuin
Bremen
1979
1982

1983_Bremen.png

Categorie 1
Participatie

Het tuinproject in Leeuwarden, Lewenborg in Groningen en de Kennedylaan in Heerenveen trokken vanaf 1978 internationaal de aandacht. Le Roys boek Natuur uitschakelen – natuur inschakelen werd in het Duits vertaald en hij begeleidde vele excursies voor geïnteresseerden uit het buitenland. Het project in Leeuwarden was favoriet omdat het een vrij rustig verloop kende en er jaren gestaag aan gewerkt werd. Vooral de architect Werner Ruhnau had veel belangstelling en bracht meerdere bezoeken. Direct gevolg hiervan was dat Le Roy gevraagd werd om op verschillende Duitse universiteiten gastcolleges te komen geven.Senator Kulenkampff uit Bremen was één van de geïnteresseerden die excursies had ondernomen naar Le Roys projecten in Nederland. In 1978 vroeg hij Le Roy om hulp bij het inrichten van een kaal gebied rond de Universiteit in Bremen. Zowel studenten als gevangenen uit de Bremerbajes zouden meewerken aan het project. De grondgedachte was om een steriel bouwwerk met behulp van een organische structuur te complementeren. Net als in al zijn andere projecten werkte Le Roy met afbraakmateriaal. Kulenkamff had geregeld dat er enorme hoeveelheden puin, afkomstig van een afgebroken wijk in Bremen, op het terrein naast de universiteit werden gedeponeerd. De bevlogenheid en voortvarendheid van Kulenkampff stuitten echter op een universiteitsbestuur dat de ‘puinhoop’ zoveel mogelijk op afstand probeerde te houden. Hoewel het plan was om direct naast de universiteit met de aanleg van het project te beginnen, werd het sloopafval na protest van het bestuur uiteindelijk ver achter het gebouw gestort. 191 Tot overmaat van ramp hadden Kulenkampff en Le Roy het enthousiasme van de studenten zwaar overschat en bleef het puin jaren liggen.

Uit: "Plantsoenrevolutie" van Anna van Gerve

 

Documenten Universiteitstuin Bremen

Boeken Universiteitstuin Bremen

niveau 1: boeken geschreven door Louis le Roy, of boeken waaraan hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd
niveau 2: boeken waarin het werk van Louis le Roy door derden wordt besproken en/of waarin het werk van Le Roy tot de hoofdonderwerpen behoort
niveau 3: boeken (veelal overzichtswerken) waarin een of meer projecten van Louis le Roy zijn opgenomen.

Scripties Universiteitstuin Bremen

(semi-)Wetenschappelijke teksten, scripties (HBO en hoger) en dissertaties (proefschriften, PhD) over het werk van Louis le Roy, of over onderwerpen gerelateerd aan het werk van le Roy waarin het gedachtengoed en/of zijn werk als case study is opgenomen.

Gebeurtenissen Universiteitstuin

Film/video Universiteitstuin Bremen

'Officiele' (minstens een keer uitgezonden) televisieprogrammas en zelfstandig geproduceerde films (gepubliceerd en vertoond) met als (hoofd)onderwerp een interview met en/of overzicht van het werk van Louis le Roy.

Dagbladen Universiteitstuin Bremen

Publicaties in (landelijke, lokale en buitenlandse) dagbladen en (lokale) week- of huis-aan-huisbladen met het karakter van een dagblad.

Webpublicaties Universiteitstuin Bremen

Webpublicaties (beperkt tot essentiele publicaties die aanvullend zijn op publicaties 'op papier')

Video Universiteitstuin Bremen

'Officiele' (minstens een keer uitgezonden) televisieprogrammas en zelfstandig geproduceerde films (gepubliceerd en vertoond) met als (hoofd)onderwerp een interview met en/of overzicht van het werk van Louis le Roy.