Projecten
Le Roy tuin Kennedylaan
Heerenveen
1965
-
2105
Categorie 1
Tuin, Ecokathedraal
Europalaan / Pres. Kennedylaan Heerenveen

De Le Roy tuin in Heerenveen in de middenberm van de Kennedylaan / Europalaan is sinds 1966 in ontwikkeling. In 2005 is er een 100-jarige intentieverklaring ondertekend tussen de gemeente Heerenveen en de Stichting TIJD.

De tuin kent drie opeenvolgende fasen:
1 Natuurtuinfase. Aangelegd en ingeplant, grotendeels door Le Roy zelf met hulp van de gemeentelijke plantsoenendienst. 
Verwilderingsfase. Nadat le Roy zich steeds meer terugtrekt uit het onderhoud en de ideeen over 'de natuur zijn gang laten gaan'de overhand nemen, groeit de tuin langzaam dicht tot een bos
Ecokathedrale fase. Na het ondertekeken van het 100-jarige contract worden delen van de tuin opgeschoond en begint de ecokathedrale fase waarbij de regels voor een ecokathedraal proces ook in de Heerenveense tuin van toepassing zijn.

Natuurtuinfase

In 1964 vorderen de bouwwerkzaamheden in de wijk Heerenveen Midden zover dat de gemeente gaat nadenken over de plaatsing van een kunstwerk in de centrale open zone in het gebied. Er wordt, onder voorzitterschap van wethouder de Boer, een commissie van advies voor verfraaiing van het stadsbeeld in het leven geroepen waarin, naast een aantal ambtenaren, ook een ‘kunstzinnig aangelegd particulier’ wordt opgenomen. Voorgesteld wordt hiervoor de tekenleraar aan de HBS dhr. leroy (‘of hoe moet dat worden geschreven’) te benaderen. Le Roy neemt zitting in deze commissie, die begin 1965 alweer wordt opgeheven wanneer haar taken worden overgenomen door de net ingestelde Culturele Raad. Achtereenvolgens besluit de Culturele Raad, op voorspraak van vice-voorzitter le Roy, niet één plek voor een plastiek aan te wijzen, maar verschillende plekken, niet één maar verschillende kunstenaars opdracht te gaan geven, geen permanente plekken ter beschikking te stellen, maar een plek voor de periode van een jaar aan een kunstenaar ter beschikking te stellen, de kunst niet te gaan kopen, maar huren en elke nieuwe kunstenaar te laten reageren op het werk van zijn voorganger.

Tevens wordt besloten alvorens de kunstwerken te plaatsen eerst een geschikte ondergrond te produceren en een botanische plantenverzameling aan te brengen. Onder leiding van le Roy wordt in 1966 met uitvoering van de werkzaamheden begonnen. De strook grond van ca. 2 km lengte en 20 m breedte wordt in de lengte open gegraven en gevuld met puin en ander afvalmateriaal om het benodigde reliëf in het terrein te krijgen. In de lengterichting wordt de strook in vijf delen geknipt die elk een eigen groen thematiek meekrijgen. Uitvoering van de werkzaamheden geschiedt niet, zoals le Roy had voorgesteld met de omwonenden, maar uitsluitend door medewerkers van de gemeentelijke plantsoenendienst. Als het eerste deel (Kennedylaan) vorm begint te krijgen en er sprake van is dat ook de Europalaan op dezelfde manier zal worden aangepakt, rijzen bezwaren van de bewoners die liever rozenperken en gazons hadden gezien. De gemeente ondersteunt ook het tweede deel van de aanleg volgens le Roy’s plannen. Ondertussen groeit nationaal de belangstelling voor deze nieuwe wijze van parkaanleg, wordt er in kranten en vakbladen over geschreven en nadat le Roy in 1971 in een VARA-TV uitzending verschijnt om over ‘de tuinen van le Roy’ te speken nemen de belangstelling en het aantal excursieverzoeken verder toe. 

In 1972 worden de aanlegwerkzaamheden afgerond en brengt le Roy opnieuw de mogelijke inzet van omwonenden bij het onderhoud en de doorontwikkeling van de parktuin ter discussie. Wanneer de gemeente dit opnieuw blokkeert verzoekt le Roy in februari 1973 zijn naam niet langer aan dit project te koppelen. 

Verwilderingsfase

Meer dan drie decennia wordt alleen regulier onderhoud aan het park gepleegd door de plantsoenendienst. Het park is dan nauwelijks meer toegankelijk, vervuilt en wordt als hangplek gebruik door jeugd uit heel Heerenveen. 

Ecokathedrale fase

Nadat le Roy in 2001 de Stichting TIJD heeft opgericht om zijn nalatenschap en gedachtengoed te beheren zoekt de gemeente opnieuw contact en worden gesprekken over beheer van het park gevoerd. In 2005 ondertekenen de burgemeester van Heerenveen en le Roy een intentieverklaring waarin is vastgelegd dat de Stichting TIJD gedurende honderd jaar mag bepalen hoe het gebied wordt ingericht, gebruikt en onderhouden. Vanaf dit moment wordt de buurt volop betrokken bij alles wat er in het park gebeurt en wordt er onder supervisie van een bouwmeester van de Stichting TIJD (nu: Peter Wouda) doorgewerkt aan het ecokathedrale project. Met regelmaat worden door gemeente en omwonenden restanten bestratingsmateriaal aangeleverd en verwerkt in het gebied. 

  afbeelding beginjaren:
  afbeelding recent:

Boeken Le Roy tuin Heerenveen

Dagbladen Le Roy tuin Heerenveen

Tijdschriften Le Roy tuin Heerenveen

Scripties Le Roy tuin Heerenveen