Lijst met projecten

Projecten

dr. Johan Picardtlaan, Rolde
Rolde
1965
1994

IMG_2640.jpeg

Categorie 2
Tuin

Louis Le Roy werkte van 1975 to 1994 samen met architect Gerrit Herlaar uit Rolde.

of begon die samenwerking al eerder? bv in 1970?

 

GErrit en Hil

Documenten dr. Johan Picardtlaan, Rolde

Boeken dr. Johan Picardtlaan, Rolde

niveau 1: boeken geschreven door Louis le Roy, of boeken waaraan hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd
niveau 2: boeken waarin het werk van Louis le Roy door derden wordt besproken en/of waarin het werk van Le Roy tot de hoofdonderwerpen behoort
niveau 3: boeken (veelal overzichtswerken) waarin een of meer projecten van Louis le Roy zijn opgenomen.

Scripties dr. Johan Picardtlaan, Rolde

(semi-)Wetenschappelijke teksten, scripties (HBO en hoger) en dissertaties (proefschriften, PhD) over het werk van Louis le Roy, of over onderwerpen gerelateerd aan het werk van le Roy waarin het gedachtengoed en/of zijn werk als case study is opgenomen.

Gebeurtenissen dr. Johan Picardtlaan, Rolde

Film/video dr. Johan Picardtlaan, Rolde

'Officiele' (minstens een keer uitgezonden) televisieprogrammas en zelfstandig geproduceerde films (gepubliceerd en vertoond) met als (hoofd)onderwerp een interview met en/of overzicht van het werk van Louis le Roy.

Dagbladen dr. Johan Picardtlaan, Rolde

Publicaties in (landelijke, lokale en buitenlandse) dagbladen en (lokale) week- of huis-aan-huisbladen met het karakter van een dagblad.

Webpublicaties dr. Johan Picardtlaan, Rolde

Webpublicaties (beperkt tot essentiele publicaties die aanvullend zijn op publicaties 'op papier')

Video dr. Johan Picardtlaan, Rolde

'Officiele' (minstens een keer uitgezonden) televisieprogrammas en zelfstandig geproduceerde films (gepubliceerd en vertoond) met als (hoofd)onderwerp een interview met en/of overzicht van het werk van Louis le Roy.