Lijst met projecten

Categorie Project heeft betrekking op de mate waarin Louis le Roy bij een project betrokken was. Er worden geen projecten opgenomen zonder enige directe betrokkenheid van Le Roy.
Categorie 1: projecten die zelfstandig, ofwel met grote inbreng van Le Roy tot stand zijn gekomen en die daadwerkelijk zijn uitgevoerd.
Categorie 2: projecten die in de aanvangsfase met adviezen van Le Roy zijn gestart, maar die verder door de initiatiefnemers zijn uitgevoerd en onderhouden.
Categorie 3: projecten waarbij Le Roy wel betrokken was (inspiratie, een excursie, wat telefoontjes), maar die niet met Le Roy zijn uitgevoerd

Soort project heeft betrekking op de aard van het project.
Tuin:
tuin- en plansoenprojecten, min of meer ontworpen, door of op aanwijzing van Le Roy, veelal in een keer aangelegd als 'wilde' of ecologische tuin.
Participatie: tuinen en groengebieden geïnitieerd en/of deels aangelegd onder leiding of op aanwijzing van Le Roy, maar door bewoners zelf verder ontwikkeld en onderhouden.
Ecokathedraal: projecten die door Le Roy zelf als 'ecokathedraal' proces werden aangemerkt en die de regels voor ecokathedraal werken volgen.
Overig:  projecten en/of processen die behoren bij het ecokathedrale gedachtengoed, maar die geen tuin of groenproject zijn.