Lezingen, gebeurtenissen

Lezingen en presentaties waarvan 'bewijsmateriaal' (krantenberichten, flyers, uitnodigingen) bestaat dat ze daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.